20100227

סוף מעשה במחשבה תחילה.
קו"ח בלייזר שחור:
1991-עליה לתורה של תומר ג'בוטרו בבית הכנסת האשכנזי הגדול בנצרת עלית.
2010-משהו קרה.
דוגמנית:נירתה מיר.
כל זה שטויות:אני.

1 comment:

Anonymous said...

looks GREAT!!!!
Nirta you look great too (that's the first time i realized that but you look a lot like hadar....weird! no hatuna anymore)!
great styling too!
thank you bar mitzva sponsors

ha-ashkenazi